ข้อกำหนดการใช้งานจะต้องใช้กับผู้ใช้หรือเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ Videosolo.org มอบสิทธิ์ในการเข้าถึงและดาวน์โหลดสื่อรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะซอฟต์แวร์ไฟล์รูปภาพหรือข่าวประชาสัมพันธ์จากไซต์เพียงอย่างเดียวสำหรับการใช้งานเฉพาะบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เกี่ยวกับเงื่อนไขที่คุณเก็บลิขสิทธิ์และอื่น ๆ ประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่แนบมากับวัสดุดั้งเดิมหรือสำเนาของวัสดุใด ๆ การใช้การดาวน์โหลดใด ๆ สำหรับการแจกจ่ายสาธารณะการสิ้นสุดการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของทุกประเภทในเว็บไซต์อื่น ๆ สภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือสื่อระนาบ ทุกรุ่นของวัสดุในเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ การใช้วัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตการจัดวางหน้าเว็บและการออกแบบของเว็บอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ของการละเมิดบทบัญญัติ Videoolo.org จะมีสิทธิตามกฎหมายและเป็นธรรม

1. การปฏิเสธความรับผิด

เกี่ยวกับวัสดุและข้อมูลที่ครอบคลุมในเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความภาพจุดชมความคิดเห็นหน้าเว็บหรือลิงก์ Videosolo.org ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของวัสดุดังกล่าว และเนื้อหาทั้งๆที่มีความพยายามในการจัดหาวัสดุและข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ การดาวน์โหลดวัสดุใด ๆ หรือที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์จะดำเนินการตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการติดเชื้อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดวัสดุหรือการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว . videosolo.org ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ของความผิดพลาดหรือการละเว้นเนื้อหาในเว็บไซต์และการรับประกันใด ๆ ที่ชัดเจนหรือโดยนัยสำหรับวัสดุและข้อมูลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ Videosolo.org อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ โปรดไปที่ไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย

Videosolo.org กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่จัดทำโดย บริษัท อื่นนอกเหนือจาก Videosolo.org ในเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการกล่าวถึงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการรับรู้ Videosolo.org หรือคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นดังกล่าว

2. การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือใช้จากไซต์นี้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Videosolo.org การใช้ซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในแพ็คเกจของซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงใบอนุญาตอื่น ๆ ที่ลงนามโดยและระหว่างคุณและ videosolo.org (\ "ข้อตกลงใบอนุญาต \") คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์ การใช้งานการทำสำเนาหรือการกระจายของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยปริยาย

ซอฟต์แวร์รับประกันหากทราบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตเท่านั้น ยกเว้นตามที่รับประกันในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Videosolo.org ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขการค้าโดยนัยทั้งหมดการออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อหรือการไม่ละเมิด

3. ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นหรือวัสดุที่ส่งไปยัง videosolo.org รวมถึงโดยไม่มีข้อเสนอแนะข้อ จำกัด เช่นคำถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรแกรมหรือบริการของ Videoolo.org (\ "ข้อเสนอแนะ \" ) จะถือว่าไม่เป็นความลับ videosolo.org จะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะต้องมีอิสระที่จะทำซ้ำใช้เปิดเผยจัดแสดงแสดงการแปลงสร้างงานอนุพันธ์และแจกจ่ายข้อเสนอแนะให้กับผู้อื่นโดยไม่ จำกัด ใด ๆ แนวคิดแนวคิดความรู้ความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อเสนอแนะดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตและการตลาดที่ผสมผสานความคิดเห็นดังกล่าว

4. งบลิขสิทธิ์

วัสดุผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ครอบคลุมในเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ videosolo.org เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ Videosolo.org เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์จะต้องไม่คัดลอกกระจายถ่ายเอกสารเล่นเชื่อมโยงหรือส่งด้วยลิงก์พิเศษหรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ โดยบุคคลใด ๆ ในทุก ๆ วิธีเว้นแต่จะดาวน์โหลดเป็นอย่างอื่นหรือ พิมพ์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และการใช้งานของแต่ละบุคคล โลโก้, เครื่องหมายการค้า, ส่วนหัวของหน้า, ภาพ, หน้าจอสแปลชและกราฟิกที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการและ / หรือชุดการค้าของ videosolo.org ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในที่นี้เครื่องหมายใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้หมุนเวียนในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีใด ๆ โดยบุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลใด ๆ

5. ทั่วไป

Videosolo.org อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมและคุณควรไปที่หน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดเนื่องจากข้อกำหนดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ videosolo.org และมีผลผูกพันในการใช้งานของเว็บไซต์นี้ แทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับ videoolo.org เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขใด ๆ ถูกจัดขึ้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของรัฐบาลใด ๆ การทุพพลภาพดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนด โดยการเข้าถึงไซต์นี้คุณตกลงที่จะปกป้อง, ชดใช้ค่าเสียหายและถือ videoolo.org บริษัท ในเครือและเจ้าหน้าที่ของตนกรรมการตัวแทนและพนักงานที่ไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้องสูญเสียความเสียหายหนี้สินค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงทนายความ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณการใช้เว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ

6. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อ videosolo.org ที่ติดต่อเรา หน้าบนเว็บไซต์