วิธีการเปิดใช้งานและดู Amazon Prime Video
คุณสามารถรู้วิธีเปิดใช้งาน Amazon Prime Video ของคุณในหลาย ๆ อุปกรณ์โดยรหัสเปิดใช้งาน Amazon Prime Video (WWW PrimeVideo COM MYTV รหัสเปิดใช้งาน) และดูตอนทีวีไม่ จำกัด ออนไลน์ผ่าน www.amazon.com/mytv การลงทะเบียน Roku, Primevideo.com MyTV และ WWW.AMAZON.COM / MYTV ROKU