Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. Fildolo.org zapewniają prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym oprogramowania, plików, obrazów lub komunikatów prasowych, z witryny wyłącznie do indywidualnego i niekomercyjnego użytku w warunkach, który zachowujesz prawa autorskie i inne Zastrzeżone powiadomienia dołączone do oryginalnych materiałów lub jakichkolwiek kopii materiałów. Wszelkie korzystanie z pobrania dystrybucji publicznych, komercyjnych końcówek lub innych celów jakichkolwiek typów na innej stronie internetowej, środowisko komputerowe lub media płaskie jest zabronione. Wszystkie edycje materiałów na stronie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów, układu stron internetowych i projektowania może naruszać prawo autorskie, prawo znaków towarowych lub innych odpowiednich przepisów. W odniesieniu do wszelkich zachowań naruszających przepisy Fildeolo.org mają prawo do podejmowania prawnych i sprawiedliwych środków zaradczych.

1. Zastrzeżenie

W odniesieniu do materiałów i informacji objętych stroną internetową, w tym, w tym, ale nie wyłącznie, teksty, obrazy, punkty widoku, recenzje, stron internetowych lub linków, Fildolo.org nie gwarantuje dokładności, kompletności, wystarczalności i niezawodności takich materiałów i zawartość pomimo próby zapewnienia dokładnych materiałów i informacji na stronie. Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane dzięki zastosowaniu witryny odbywa się według własnego uznania i ryzyka oraz wyłącznie odpowiedzialni za wszelką infekcję systemu komputerowego lub utraty danych, które wynika z pobierania takich materiałów lub korzystania z witryny . Fildelo.org Zdecydowanie zrzeka się odpowiedzialności błędów lub pominięcia treści na miejscu i wszelkich wyraźnych lub niejawnych gwarancji na materiały i informacje, w tym nie ograniczone do gwarancji związanych z własnością, niebędącą naruszeniem praw osób trzecich, jakość i nie ma wirusa komputerowego. Fildolo.org mogą wprowadzić zmiany w treści witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia, odwiedź stronę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

Fildelo.org wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczanych przez firmy inne niż VideoLo.org w witrynie, w celu dostarczania powiązanych informacji, a także wspomnienie nie oznacza rozpoznawania filmów wideo.org lub rekomendacji takich produktów lub rozwiązań.

2. Korzystanie z oprogramowania

Każde oprogramowanie dostępne do pobrania lub używane z tej strony jest prace praw autorskich VideoLo.org. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania lub innych obowiązujących umów licencyjnych podpisanych przez Ciebie i FilveOlo.org ("umowa licencyjna"). Musisz przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki takiego umowy licencyjnej przed użyciem oprogramowania. Wszelkie zastosowanie, reprodukcja lub dystrybucja oprogramowania, które nie jest zgodne z umową licencyjną, jest niejawnie zabronione.

Oprogramowanie jest uzasadnione, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków gwarantowanych w umowie licencyjnej, Fildolo.org zrzeka się wszystkich gwarancji i warunków w odniesieniu do oprogramowania, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje i warunki handlowności, fitness do określonego celu, tytułu lub nie naruszenia.

3. Informacje zwrotne.

Wszelkie komentarze lub materiały wysyłane do Fildolo.org, w tym bez opczenia się z ograniczeniami, takimi jak pytania, komentarze, sugestie lub jakiekolwiek powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej strony internetowej lub innych produktów, programów lub usług Fildelo.org ("Feedback ) uważa się za poufne. Fildelo.org nie ma żadnego zobowiązania w odniesieniu do takiego sprzężenia zwrotnego i będzie swobodnie reprodukować, wykorzystać, ujawnić, wykazywać, wyświetlać, przekształcić, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym bez ograniczeń i mogą być bezpłatne Pomysły, koncepcje, know-huj lub techniki zawarte w takiej informacji zwrotnej w każdym celu, w tym w żadnym celu, w tym między innymi produktami, produkcji i produktów marketingowych zawierających taką informację zwrotną.

4. Oświadczenie o prawach autorskich.

Wszystkie materiały, produkty i usługi objęte witryną są chronione prawem autorskim. FilmyOlo.org posiada wszystkie prawa autorskie, o ile nie stwierdzono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody Videosolo.org każda zawartość na stronie nie powinna być kopiowana, rozproszona, kserokopie, odtwarzana, połączona lub przesyłana za pomocą super-links lub wykorzystywana w żadnym innym cele komercyjnym przez jakikolwiek osobę, o ile nie wydrukowane do użytku niekomercyjnego i indywidualnego. Wszystkie logo, znaki towarowe, nagłówki strony, obrazy, ekran powitalny i grafika wyświetlana na tej stronie to znaki serwisowe i / lub strój handlowy Videosolo.org. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, którykolwiek ze znaku nie jest dozwolony w żadnym formularzu lub jakikolwiek sposób przez żadną jednostkę lub dowolny podmiot.

5. Ogólny

Fildelo.org mogą zrewidować te warunki w dowolnym momencie bez dalszych powiadomień i powinieneś odwiedzić tę stronę od czasu do czasu, aby przejrzeć najnowsze warunki, ponieważ terminy stanowią całą umowę między tobą a filmami wideo i są wiążącym do korzystania z tej strony , Nawiązując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Filveolo.org odnoszącym się do korzystania z tej strony. Jeśli jakiekolwiek dostarczanie warunków odbywa się nieprawidłowe zgodnie z prawem, przepisami, porządkiem lub regulacją jakiejkolwiek rządu, taka nieważność nie ma wpływu na wykonalność żadnych innych postanowień warunków. Dostęp do tej witryny zgadzasz się na bronić, zabezpieczenia i posiadania filmów wideo.org, jego podmiotów stowarzyszonych i ich oficerów, dyrektorów, agentów i pracowników nieszkodliwych z wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztami i wydatkami, w tym adwokatami " Opłaty, wynikające z lub związane z treścią użytkownika, korzystanie z witryny lub naruszenie któregokolwiek z warunków.

6. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań, skontaktuj się z Video.org wSkontaktuj się z nami strona na stronie.