De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers of browsers die toegang krijgen tot deze website. VideoSolo.org verleent u het recht om materialen te openen en te downloaden, inclusief maar niet beperkt tot de software, bestanden, afbeeldingen of persberichten, van de site uitsluitend voor uw individuele en niet-commerciële gebruik op de voorwaarde dat u het auteursrecht en andere behoudt Persoonlijke kennisgevingen verbonden aan de oorspronkelijke materialen of eventuele exemplaren van de materialen. Elk gebruik van de download voor openbare distributies, commerciële uiteinden of andere doeleinden van alle soorten op andere website, netwerkcomputeromgeving of vliegtuigmedia is verboden. Alle edities van de materialen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van materialen, webpagina-indeling en -ontwerp kan de auteursrechtwetgeving, handelsmerkwetgeving of andere relevante wetgeving schenden. Met betrekking tot elk gedrag van het schenden van de bepalingen, heeft Videosolo.org recht op juridische en eerlijke remedies.

1. Disclaimer

Met betrekking tot de materialen en informatie die op de website bedekt zijn, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, standpunten, reviews, webpagina's of links, videolo.org geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, voldoende en betrouwbaarheid van dergelijke materialen en inhoud ondanks zijn pogingen om nauwkeurige materialen en informatie op de site te bieden. Alle materialen die zijn gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de site gebeurt op uw eigen discretie en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor elke infectie van uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg is van het downloaden van dergelijke materialen of gebruik van de site . VideoSolo.org wijst er zeker rekening met de verantwoordelijkheid van fouten of weglating van de inhoud op de plaats en eventuele expliciete of impliciete garantie voor de materialen en informatie, inclusief maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot eigendom, niet-inbreuk op de rechten van derden, kwaliteit , en hebben geen computervirus. VideoSolo.org kan op elk moment zonder melding wijzigingen in de inhoud van de website aanbrengen, bezoek de site om toegang te krijgen tot de up-to-date informatie.

VideoSolo.org noemt de producten of oplossingen die door de andere bedrijven dan VideoSolo.org op de site zijn geleverd, alleen voor het verstrekken van gerelateerde informatie, en dergelijke vermelding betekent niet dat VideoSolo.org erkenning of aanbeveling van dergelijke producten of oplossingen is.

2. Gebruik van software

Alle software die beschikbaar is om te worden gedownload of gebruikt van deze site is het auteursrechtelijk beschermde werk van VideoSolo.org. Gebruik van de software is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de licentieovereenkomst, die gepaard gaat met of is opgenomen in het pakket van de software of andere toepasselijke licentieovereenkomsten die zijn ondertekend door en tussen u en VideoSolo.org (\ "Licentieovereenkomst \"). U moet alle algemene voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst lezen en aanvaarden voordat u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst is impliciet verboden.

De software is gerechtvaardigd, indien helemaal niet, alleen volgens de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gerechtvaardigd in de licentieovereenkomst, verwerpt Videosolo.org alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, fitness voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk.

3. Feedback

Alle opmerkingen of materialen die naar VideoSolo.org worden verzonden, inclusief zonder beperking feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over de software, deze website of andere producten, programma's of diensten van VideoSolo.org (\ "feedback \" ), wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. VideoSolo.org heeft geen enkele vorm van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om te reproduceren, gebruiken, onthullen, tentoonstellen, weergeven, transformeren, het creëren van afgeleide werken en de feedback met anderen zonder beperking verdelen en is vrij Ideeën, concepten, knowhow of -technieken in dergelijke feedback voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie- en marketingproducten die dergelijke feedback bevatten.

4. Auteursrechten

Alle materialen, producten en diensten die op de Site worden gedekt, worden beschermd door de auteursrechtwetgeving. VideoSolo.org bezit alle auteursrechten, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VideoSolo.org wordt elke inhoud op de site niet gekopieerd, gedistribueerd, fotokopieerd, gespeeld, gekoppeld of verzonden met superlinks of gebruikt voor een ander commercieel doel door een persoon op welke manier dan ook, tenzij anders gedownload of afgedrukt voor niet-commercieel en individueel gebruik. Alle logo's, handelsmerken, paginakoppen, afbeeldingen, spatscherm en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemarkeringen en / of handelsjurk van VideoSolo.org. Behalve dat hierin expliciet is toegestaan, is een van het merk niet toegestaan ​​om in welke vorm dan ook in welke vorm of op welke manier dan ook door een individu of een entiteit.

5. Algemeen

VideoSolo.org kan deze voorwaarden op elk moment zonder verdere melding herzien en u deze pagina van tijd tot tijd moet bezoeken om de nieuwste voorwaarden te bekijken, omdat de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en VideoSolo.org vormen en bindend zijn voor uw gebruik van deze site , vervangt eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en videolo.org met betrekking tot uw gebruik van deze site. Indien een bepaling van de voorwaarden ongeldig wordt gehouden door enige wet, regel, orde of verordening van een regering, heeft een dergelijke invaliditeit geen invloed op de afdwingbaarheid van andere bepalingen van de voorwaarden. Door toegang te krijgen tot deze site, stemt u ermee akkoord te verdedigen, vrijwellen en vasthouden van video's, zijn gelieerde ondernemingen en hun officieren, bestuurders, agenten en werknemers, onschadelijk van en tegen alle claims, verliezen, schade, verplichtingen, kosten en uitgaven, waaronder advocaten ' vergoedingen, die voortvloeien uit of gerelateerd aan uw gebruikersgehalte, gebruik van de site of schending van een van de voorwaarden.

6. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neem dan contact op met Videosolo.org bij deNeem contact met ons op pagina op de site.