Οι όροι χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες ή τα προγράμματα περιήγησης που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το VideoLoOlo.org σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και λήψης υλικών, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό του λογισμικού, των αρχείων, των εικόνων ή των δελτίων τύπου, από τον ιστότοπο αποκλειστικά για την ατομική και μη εμπορική χρήση σας υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιόκτητες ανακοινώσεις που συνδέονται με τα αρχικά υλικά ή τα αντίγραφα των υλικών. Οποιαδήποτε χρήση της λήψης για δημόσιες διανομές, εμπορικά άκρα ή άλλους σκοπούς των τύπων σε άλλους δικτυακούς τόπους, δικτυωτό περιβάλλον υπολογιστών ή αεροπλάνων απαγορεύεται. Όλες οι εκδόσεις των υλικών στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού, διάταξης ιστοσελίδας και σχεδιασμού μπορεί να παραβιάζει το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, το νόμο περί εμπορικών σημάτων ή άλλους σχετικούς νόμους. Όσον αφορά τη συμπεριφορά της παραβίασης των διατάξεων, το videoOlo.org έχει το δικαίωμα να λάβει νομικά και δίκαιη ένδικα μέσα.

1. Αποποίηση ευθυνών

Όσον αφορά τα υλικά και τις πληροφορίες που καλύπτονται από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες, απόψεις, σχόλια, σχόλια, ιστοσελίδες ή συνδέσμους, videoolo.org δεν δίνει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα, την επάρκεια και την αξιοπιστία τέτοιων υλικών και τα περιεχόμενα, παρά τις προσπάθειές της να παράσχει ακριβή υλικά και πληροφορίες στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε υλικά που κατεβάζουν ή με άλλο τρόπο που λαμβάνονται με τη χρήση του ιστότοπου γίνεται με τη διακριτική σας ευχέρεια και τον κίνδυνο και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν μόλυνση του συστήματος του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη οποιωνδήποτε τέτοιων υλικών ή χρήσης του ιστότοπου . Το VideoLoOlo.org σίγουρα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη από λάθη ή παράλειψη του περιεχομένου στον ιστότοπο και οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για τα υλικά και τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων που σχετίζονται με την κυριότητα, τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων του τρίτου μέρους , και χωρίς ιό υπολογιστή. Το VideoLoOlo.org μπορεί να κάνει αλλαγές στα περιεχόμενα του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία ειδοποίηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να έχετε πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες.

Το VideoOlo.org αναφέρει τα προϊόντα ή τις λύσεις που παρέχονται από τις εταιρείες εκτός από το videosolo.org στον ιστότοπο μόνο για την παροχή σχετικών πληροφοριών και η αναφορά αυτή δεν σημαίνει αναγνώριση βίντεοOlo.org ή σύσταση τέτοιων προϊόντων ή λύσεων.

2. Χρήση λογισμικού

Οποιοδήποτε διαθέσιμο λογισμικό που θα μεταφορτωθεί ή χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο είναι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα του videosolo.org. Η χρήση του λογισμικού υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας άδειας χρήσης, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στη συσκευασία του λογισμικού ή άλλων εφαρμοστέων συμφωνιών άδειας χρήσης που υπογράφονται και μεταξύ εσάς και βίντεοOlo.org (\ "Συμφωνία άδειας χρήσης \"). Πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας άδειας χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του λογισμικού που δεν είναι σύμφωνη με τη συμφωνία άδειας χρήσης απαγορεύεται σιωπηρά.

Το λογισμικό δικαιολογείται, αν όχι καθόλου, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας άδειας χρήσης. Εκτός από τις δικαιολογημένες στη Συμφωνία άδειας, το VideoOlolo.org αποποιείται όλες τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο ή μη παραβίαση.

3. Ανατροφοδότηση

Οποιαδήποτε σχόλια ή υλικά που αποστέλλονται στο videocolo.org, συμπεριλαμβανομένων των ανατροφοδοτήσεων, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό, αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες βίντεοOlo.org (\ "feedback \" ), θεωρείται ότι είναι εμπιστευτικό. Το videoolo.org δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους όσον αφορά τα εν λόγω ανατροφοδότηση και να είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να εκθέτει, να μεταμορφωθεί, να δημιουργήσει παράγωγα έργα και να διανείμει την ανατροφοδότηση σε άλλους χωρίς περιορισμό και να είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοιου είδους ανατροφοδότηση για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων, προϊόντων ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας που ενσωματώνουν τέτοια ανατροφοδότηση.

4. Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων

Όλα τα υλικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται στον ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το videoolo.org κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του VideoLo.org, οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο δεν πρέπει να αντιγράφεται, να διανέμεται, φωτοαντίγραφα, που παίζεται, συνδεδεμένη ή μεταδίδεται με σούπερ-συνδέσμους ή χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό από οποιοδήποτε άτομο με οποιοδήποτε μέσο, ​​εκτός εάν μεταφορτωθεί διαφορετικά ή τυπωμένο για μη εμπορική και ατομική χρήση. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, οι κεφαλίδες σελίδας, οι εικόνες, η οθόνη εκκίνησης και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτό το site είναι σήματα σέρβις, ή / και εμπόριο βίντεοOlo.org. Εκτός από το ότι επιτρέπεται ρητώς εδώ, οποιοδήποτε από το σήμα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο από οποιοδήποτε άτομο ή οποιαδήποτε οντότητα.

5. Γενικά

Το VideoLoOlo.org μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και θα πρέπει να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να ελέγξετε τους τελευταίους όρους επειδή οι όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και βίντεοOlo.org και είναι δεσμευτικές για τη χρήση αυτού του ιστότοπου , αντικαθιστώντας τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και βίντεοOlo.org σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων θεωρείται άκυρη από οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, διάταξη ή ρύθμιση οποιασδήποτε κυβέρνησης, η εν λόγω αναπηρία δεν επηρεάζει τη εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων των όρων. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να υπερασπιστεί, να αποκαταστήσει και να κρατήσει το VideoLo.org, τις θυγατρικές του και τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους τους αβλαβείς από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, ζημιών, υποχρεώσεων, κόστους και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των δαπανών Τέλη, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο του χρήστη, τη χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το VideoOlo.org στοΕπικοινωνήστε μαζί μας σελίδα στον ιστότοπο.