Vilkår for brug gælder for alle brugere eller browsere, der har adgang til denne hjemmeside. Videosolo.org giver dig ret til at få adgang til og downloade materialer, herunder men ikke begrænset til softwaren, filerne, billederne eller pressemeddelelser, fra webstedet udelukkende til din individuelle og ikke-kommercielle brug under forudsætning af, at du beholder ophavsretten og andre proprietære meddelelser knyttet til de originale materialer eller eventuelle kopier af materialerne. Enhver brug af downloadet til offentlige distributioner, kommercielle ender eller andre formål af nogen typer på anden hjemmeside, netværkskabet computer miljø eller flymedier er forbudt. Alle udgaver af materialerne på webstedet er ophavsretligt beskyttet. Enhver uautoriseret brug af materialer, websider layout og design kan krænke ophavsretsretten, varemærkeret eller andre relevante love. Med hensyn til enhver adfærd for at overtræde bestemmelserne har Videosolo.org ret til at tage retlige og retfærdige retsmidler.

1. Ansvarsfraskrivelse.

Med hensyn til de materialer og oplysninger, der er dækket på hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til tekster, billeder, synspunkter, anmeldelser, websider eller links, giver Videosolo.org ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, tilstrækkeligheden og pålideligheden af ​​sådanne materialer og indhold på trods af dets forsøg på at levere nøjagtige materialer og information på webstedet. Eventuelle materialer, der downloades eller på anden måde opnås ved brug af webstedet, sker efter eget valg og risiko, og du er eneansvarlig for enhver infektion i dit computersystem eller tab af data, der skyldes download af sådanne materialer eller brug af webstedet . Videosolo.org frasiger sig helt sikkert ethvert ansvar for fejl eller udeladelse af indholdet på webstedet og enhver eksplicit eller implicit garanti for materialer og information, herunder men ikke begrænset til garantierne i forbindelse med ejerskab, ikke-overtrædelse af tredjeparts rettigheder, kvalitet , og har ingen computervirus. Videosolo.org kan til enhver tid ændre indholdet på hjemmesiden uden nogen meddelelse, besøg webstedet for at få adgang til den opdaterede information.

Videosolo.org nævner produkter eller løsninger, som de andre virksomheder, end Videosolo.org, der leveres, kun for at yde relateret information, og sådan omtale betyder ikke Videosolo.org-anerkendelse eller anbefaling af sådanne produkter eller løsninger.

2. brug af software

Enhver software, der skal downloades eller bruges fra dette websted, er det ophavsretligt beskyttede værk i Videosolo.org. Brug af softwaren er underlagt vilkårene og betingelserne i licensaftalen, som ledsager eller er inkluderet i pakken af ​​softwaren eller andre gældende licensaftaler, der er underskrevet af og mellem dig og Videosolo.org (\ "licensaftale \"). Du skal læse og acceptere alle vilkår og betingelser for en sådan licensaftale, inden du bruger softwaren. Enhver brug, reproduktion eller distribution af den software, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, er implicit forbudt.

Softwaren er berettiget, hvis det overhovedet kun er i henhold til vilkårene i licensaftalen. Medmindre det er berettiget i licensaftalen fravises Videosolo.org alle garantier og betingelser med hensyn til softwaren, herunder alle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel eller ikke-overtrædelse.

3. Feedback.

Eventuelle kommentarer eller materialer sendt til Videosolo.org, herunder uden begrænsning feedback, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller nogen relateret information om softwaren, denne hjemmeside eller andre produkter, programmer eller tjenester af videoerolo.org (\ "feedback \" ), anses for at være ikke-fortrolige. Videosolo.org skal ikke have nogen form for nogen art med hensyn til en sådan feedback og skal være fri til at reproducere, bruge, beskrive, udvise, vise, omdanne, skabe afledte værker og distribuere feedback til andre uden begrænsning og skal være fri til at bruge nogen Idéer, begreber, knowhow eller teknikker indeholdt i en sådan tilbagemelding til ethvert formål overhovedet, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføringsprodukter, der indeholder en sådan feedback.

4. Ophavsret

Alle de materialer, produkter og tjenester, der er omfattet af webstedet, skal beskyttes af loven om ophavsret. Videosolo.org ejer alle ophavsret, medmindre andet er angivet. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Videosolo.org må ethvert indhold på webstedet ikke kopieres, distribueres, fotokopieret, spilles, knyttes eller overføres med superforbindelser eller bruges til andre kommercielle formål af enhver person på nogen måde, medmindre andet er downloadet eller trykt til ikke-kommerciel og individuel brug. Alle logoer, varemærker, sideoverskrifter, billeder, splash skærm og grafik, der vises på dette websted, er servicemærker og / eller handels kjole af videoerolo.org. Undtagen som udtrykkeligt tilladt heri, er et af mærket ikke tilladt at blive cirkuleret i en hvilken som helst form eller på nogen måde af nogen enkelt eller enhver enhed.

5. General.

Videosolo.org kan til enhver tid revidere disse vilkår uden yderligere anmeldelse, og du bør besøge denne side fra tid til anden for at gennemgå de seneste vilkår, fordi vilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Videosolo.org og er bindende for din brug af dette websted , erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Videosolo.org, der vedrører din brug af dette websted. Hvis nogen bestemmelse i vilkårene holdes ugyldig ved enhver lov, regel, ordre eller regulering af nogen regering, berører en sådan invaliditet ikke fuldbyrdelsen af ​​andre bestemmelser i vilkårene. Ved at få adgang til dette websted accepterer du at forsvare, skadesløs og holde Videosolo.org, dets datterselskaber og deres officerer, direktører, agenter og medarbejdere harmløse fra og imod alle krav, tab, skader, passiver, omkostninger og omkostninger, herunder advokater ' Gebyrer, der stammer fra eller relateret til dit brugerindhold, brug af webstedet eller overtrædelsen af ​​nogen af ​​vilkårene.

6. Kontaktoplysninger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår for brug eller andre spørgsmål, bedes du kontakte videoerolo.org påKontakt os side på webstedet.