Brugsbetingelserne gælder for alle brugere eller browsere, der har adgang til dette websted. Videosolo.org giver dig ret til at få adgang til og downloade materiale, inklusive men ikke begrænset til software, filer, billeder eller pressemeddelelser, fra webstedet udelukkende til din individuelle og ikke-kommercielle brug på den betingelse, at du bevarer copyrighten og andet proprietære meddelelser knyttet til det originale materiale eller kopier af materialet. Enhver brug af downloadet til offentlig distribution, kommercielle formål eller andre formål af enhver art på andet websted, computermiljø i netværk eller plane medier er forbudt. Alle udgaver af materialet på webstedet er ophavsretligt beskyttet. Enhver uautoriseret brug af materiale, websides layout og design kan være i strid med ophavsretsloven, varemærkeretten eller andre relevante love. Med hensyn til enhver adfærd, der overtræder bestemmelserne, har Videosolo.org ret til at tage juridiske og retfærdige retsmidler.

1. Ansvarsfraskrivelse

Med hensyn til det materiale og information, der er dækket på hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til tekster, billeder, synspunkter, anmeldelser, websider eller links, giver Videosolo.org ingen garanti for sådanne materialers nøjagtighed, fuldstændighed, tilstrækkelighed og pålidelighed og indhold på trods af dets forsøg på at levere nøjagtigt materiale og information på webstedet. Alt materiale, der downloades eller på anden måde er opnået ved brug af webstedet, sker efter eget skøn og risiko, og du er eneansvarlig for enhver infektion i dit computersystem eller tab af data, der skyldes download af sådanne materialer eller brug af webstedet . Videosolo.org fraskriver sig bestemt ethvert ansvar for fejl eller udeladelse af indholdet på webstedet og enhver eksplicit eller implicit garanti for materialet og informationen, herunder men ikke begrænset til garantierne i forbindelse med ejerskab, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder, kvalitet og uden computervirus. Videosolo.org kan foretage ændringer af hjemmesidens indhold til enhver tid uden nogen underretning. Besøg webstedet for at få adgang til de opdaterede oplysninger.

Videosolo.org nævner de produkter eller løsninger, der leveres af andre virksomheder end Videosolo.org på webstedet, kun for at give relateret information, og sådan omtale betyder ikke Videosolo.org anerkendelse eller anbefaling af sådanne produkter eller løsninger.

2. Brug af software

Enhver software, der er tilgængelig til download eller brug fra dette websted, er copyrightbeskyttet af Videosolo.org. Brug af softwaren er underlagt vilkårene og betingelserne i licensaftalen, der ledsager eller er inkluderet i softwarepakken eller andre gældende licensaftaler underskrevet af og mellem dig og Videosolo.org (\ "Licensaftale\ "). Du skal læse og acceptere alle vilkår og betingelser i en sådan licensaftale, før du bruger softwaren. Enhver brug, reproduktion eller distribution af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, er implicit forbudt.

Softwaren er garanteret, hvis overhovedet kun i henhold til vilkårene og betingelserne i licensaftalen. Bortset fra det, der er berettiget i licensaftalen, frasiger Videosolo.org sig alle garantier og betingelser med hensyn til softwaren, herunder alle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel eller ikke-krænkelse.

3. Feedback

Eventuelle kommentarer eller materiale sendt til Videosolo.org, herunder uden begrænsning feedback, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller anden relateret information vedrørende softwaren, dette websted eller andre produkter, programmer eller tjenester fra Videosolo.org (\ "Feedback \" ), betragtes som ikke-fortroligt. Videosolo.org har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådan feedback og skal være fri til at reproducere, bruge, afsløre, udstille, vise, transformere, oprette afledte værker og distribuere feedback til andre uden begrænsning og skal være fri til at bruge enhver ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan feedback til ethvert formål overhovedet, inklusive men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der inkorporerer sådan feedback.

4. Erklæring om ophavsret

Alt materiale, produkter og tjenester, der er omfattet af webstedet, skal beskyttes af ophavsretsloven. Videosolo.org ejer alle ophavsret medmindre andet er angivet. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Videosolo.org må intet indhold på webstedet ikke kopieres, distribueres, fotokopieres, afspilles, linkes eller transmitteres med superlink eller bruges til andet kommercielt formål af nogen person på nogen måde, medmindre andet er downloadet eller trykt til ikke-kommerciel og individuel brug. Alle logoer, varemærker, sidehoveder, billeder, plasmaskærm og grafik, der vises på dette websted, er servicemærker og / eller handel med Videosolo.org. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri, er det ikke tilladt at cirkulere noget af mærket i nogen form eller på nogen måde af nogen person eller nogen enhed.

5. Generelt

Videosolo.org kan når som helst revidere disse vilkår uden yderligere meddelelse, og du bør besøge denne side fra tid til anden for at gennemgå de seneste vilkår, fordi vilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Videosolo.org og er bindende for din brug af dette websted , der erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Videosolo.org vedrørende din brug af dette websted. Hvis en bestemmelse i Vilkårene holdes ugyldig af nogen lov, regel, ordre eller regulering fra enhver regering, påvirker en sådan ugyldighed ikke eksigibiliteten af ​​andre bestemmelser i Vilkårene. Ved at gå til dette websted accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde Videosolo.org, dets tilknyttede selskaber og deres officerer, direktører, agenter og medarbejdere uskadelige fra og mod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokater gebyrer, der stammer fra eller er relateret til dit brugerindhold, brug af webstedet eller overtrædelse af nogen af ​​vilkårene.

6. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse brugsvilkår eller andre spørgsmål, bedes du kontakte Videosolo.org på siden Kontakt os på webstedet.