Условията за ползване се прилагат за всички потребители или браузъри, които имат достъп до този уебсайт. Videosolo.org ви дава право на достъп и изтегляне на материали, включително, но не се ограничава до софтуера, файловете, изображенията или пресата, от сайта единствено за вашата индивидуална и нетърговска употреба при условие, че запазвате авторските права и други собствени известия, прикрепени към оригиналните материали или копия на материалите. Всяко използване на изтеглянето за публични дистрибуции, търговски краи или други цели на други видове уебсайт, мрежова компютърна среда или равнинна среда е забранено. Всички издания на материалите на сайта са защитени с авторски права. Всяко неразрешено използване на всички материали, оформление и дизайн на уеб страници може да наруши закона за авторското право, законния закон или други съответни закони. По отношение на всяко поведение на нарушаване на разпоредбите, Videosolo.org има право да предприема правни и справедливи средства за защита.

1. Отказ от отговорност

По отношение на материалите и информацията, обхванати от уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, гледни точки, ревюта, уеб страници или връзки, Videosolo.org не дава гаранция за точността, пълнотата, достатъчността и надеждността на тези материали и съдържание, въпреки опитите си да предоставят точни материали и информация на сайта. Всички материали, изтеглени или по друг начин чрез използване на сайта, се извършват по ваша преценка и риск и вие сте единствено отговорни за всяка инфекция на компютърната система или загубата на данни, която произтича от изтеглянето на такива материали или използване на сайта . Videosolo.org определено отказва всякаква отговорност за грешки или пропуск на съдържанието на сайта и всякакви изрични или имплицитни гаранции за материалите и информацията, включително, но не само за гаранциите, свързани със собствеността, неизпълнението на правата на трета страна, качество и нямат компютърен вирус. Videosolo.org може да направи промени в съдържанието на уебсайта по всяко време без никакво уведомление, моля посетете сайта за достъп до актуална информация.

Videosolo.org споменава продуктите или решенията, предоставени от компаниите, различни от Videosolo.org в сайта само за предоставяне на свързана информация и такова споменаване не означава Videosolo.org признаване или препоръка на такива продукти или решения.

2. Използване на софтуер

Всеки, който може да бъде изтеглен или използван от този сайт, е защитено с авторски права работа на Videosolo.org. Използването на софтуера е предмет на условията на лицензионното споразумение, което придружава или е включено в пакета от софтуера или други приложими лицензионни споразумения, подписани от и между вас и Videosolo.org ("лицензионно споразумение"). Трябва да прочетете и приемате всички условия на такова лицензионно споразумение, преди да използвате софтуера. Всяка употреба, възпроизвеждане или разпределение на софтуера, който не е в съответствие с лицензионното споразумение, е имплицитно забранено.

Софтуерът е оправдан, ако изобщо е само в съответствие с условията на лицензионното споразумение. Освен ако не е оправдано в лицензионното споразумение, Videosolo.org отказва всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбиращи се гаранции и условия на продаваемост, годност за определена цел, заглавие или неизпълнение.

3. Обратна връзка

Всички коментари или материали, изпратени до Videosolo.org, включително без ограничение обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или всякаква свързана информация относно софтуера, този уебсайт или други продукти, програми или услуги на Videosolo.org ("обратна връзка" ), се считат за неповерителни. Videosolo.org няма никакво задължение по отношение на такава обратна връзка и да бъде свободна да възпроизвежда, използва, разкрива, показват, показват, трансформират, създават деривативни работи и да разпространяват обратната връзка на другите без ограничение и да бъде свободна да използва всички Идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за каквито и да е цел, включително, но не ограничени до разработване, производствени и маркетингови продукти, включващи такава обратна връзка.

4. Изявление за авторски права

Всички материали, продукти и услуги, обхванати от обекта, трябва да бъдат защитени от закона за авторското право. Videosolo.org притежава всички авторски права, освен ако не е посочено друго. Без предварително писмено разрешение на Videosolo.org, всяко съдържание на площадката не се копира, разпространява, фотокопиран, изигран, свързан или предаден със супер връзки или използвани за всяка друга търговска цел от всяко лице по никакъв начин, освен ако не е изтеглено друго или отпечатано за некомерсиална и индивидуална употреба. Всички лога, търговски марки, ръководители на страници, изображения, екрана и графики, показани на този сайт, са марки за обслужване и / или търговска рокля на Videosolo.org. Освен като изрично разрешено тук, всяка от марката не е разрешена да бъде разпространена във всякаква форма или по никакъв начин от всяко лице или на всяко лице.

5. Генерален

Videosolo.org може да преразгледа тези термини по всяко време без допълнително уведомление и трябва да посетите тази страница от време на време, за да прегледате най-новите условия, тъй като термините представляват цялото споразумение между вас и Videosolo.org и са задължителни за използването на този сайт , заменя всички предварителни споразумения между вас и Videosolo.org, свързани с използването на този сайт. Ако някоя разпоредба от условията се счита за недействителна от всеки закон, правило, ред или регулиране на всяко правителство, такава недействителност не засяга приложимостта на други разпоредби на условията. Чрез достъпа до този сайт вие се съгласявате да защитавате, обезщетвате и провеждате Videosolo.org, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители без тях и срещу всички и всички твърдения, загуби, увреждания, пасиви, разходи и разходи, включително адвокати "\ t такси, произтичащи от или свързани с вашето потребителско съдържание, използване на сайта или нарушаване на всеки от условията.

6. Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване или други въпроси, моля свържете се с Videosolo.org вСвържете се с нас страница на сайта.